แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยา …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม Read More »

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา (สมัครพลผดุง) จ.นครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยา …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา (สมัครพลผดุง) จ.นครปฐม Read More »

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ.นครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยา …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ.นครปฐม Read More »

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพระปฐมเจดีย์) จ.นครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยา …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพระปฐมเจดีย์) จ.นครปฐม Read More »

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จ.นครปฐม

  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึก …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จ.นครปฐม Read More »

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทย …

แนะแนว 2566 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม Read More »