หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


รับผู้ที่จบ ม.3 หรือกำลังเรียนระดับชั้น ม.3  เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.  และรับผู้จบ หรือกำลังศึกษาต่อในชั้น ปวช. และ  ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.  ในสาขาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สถาปัตยกรรม  สาขาการบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาอาหารและโภชนาการ  การจัดการทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   สมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม   และสมัครได้ทางออนไลน์  (  คลิกที่รูปภาพดูรายละเอียด)  คลิกสมัคร https://bit.ly/3xBdoQJ


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา