หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


 

ข้อกำหนดสนามสอบ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

มาตรการการเฝ้าระวังโรคดิดเชื้อโควิค 19

  1. สนามสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น  เข้าสนามสอบ (รวมพื้นที่ของวิทยาลัยฯ ทั้งหมด)
  2. ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดภายในวิทยาลัยฯ ข้อแนะนำ ไม่จำเป็นไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาถนนหน้าวิทยาลัยฯ เนื่องจากถนนแคบ และการกำหนดการเดินรถทางเดียว  จะทำให้รถติดซึ่งอาจทำให้เสียเวลาสำหรับผู้เข้าสอบ  ควรนำรถไปจอดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3  /วัดพระปฐมเจดีย์  และบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
  3. วิทยาลัยฯ ได้จัดข้าวกล่อง (สั่งไว่้ช่วงเช้า เพื่อความสะดวก) น้ำดื่ม ไว้จำหน่ายให้กับผู้เข้าสอบ ช่วงพักเที่ยง  และพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร             ดังนั้น หากไม่จำเป็นผู้เข้าสอบไม่ควรออกนอกวิทยาลัยฯ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเฝ้าระวังตามมาตรการ
  4. มาตรการอื่นๆ  เช่น  ผลตรวจ ATK  การสวมหน้ากากอนามัย  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการสอบอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา