หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  ตรวจสอบรายชื่อ ได้  กรณีไม่มีรายชื่อให้สมัครเพิ่มเติมได้

 

<<<คลิกตรวจสอบรายชื่อ>>>


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา