หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


ในระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส.ลงทะเบียนสมัครออนไลน์  โดยกำหนดรายงานตัว จะประกาศให้นักเรียนทราบอีกครั้ง

คลิก >>>http://forms.gle/MwR5ca4E4NDcsp5P8    หรือสแกนบาร์โค้ด ด้านล่าง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา