หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


สิบเอกนิรันดร์ เล้าเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภทหญิงเดี่ยวได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวศิริรัตน์ สร้อยทอง นักเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับชั้น ปวช.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ลานเสาธงชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา