ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


สิบเอกนิรันดร์ เล้าเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภทหญิงเดี่ยวได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวศิริรัตน์ สร้อยทอง นักเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับชั้น ปวช.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ลานเสาธงชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ