หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

รายงานการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่เทศบาลนครนครปฐม  ได้มอบหมายให้ทางผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์์) ประจำปีกาารศึกษา 2564  เพื่อกำกับดูแล ช่วยเหลือครูผู้สอน และติดตามการช่วยเห...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รับผู้ที่จบ ม.3 หรือกำลังเรียนระดับชั้น ม.3  เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.  และรับผู้จบ หรือกำลังศึกษาต่อในชั้น ปวช. และ  ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.  ในสาขาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้ากำล...

อ่านต่อ.. »


์ประชาสัมพันธ์ !!! ข้อกำหนดในการสอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

  ข้อกำหนดสนามสอบ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มาตรการการเฝ้าระวังโรคดิดเชื้อโควิค 19 สนามสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น  เข้าสนามสอบ (รวมพื้นที่ของวิท...

อ่านต่อ.. »ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสมัครเรียนวิชาทหาร (รด) ประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

http://www.nmvc.ac.th/document/inside ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าเมนูหลัก/เอกสารภายใน แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประกอบด้วย  1. 1.QR code กยศ 2. รายละเอียดเอก...

อ่านต่อ.. »


ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   <<<<<คลิก>>>>>> สำหรับนักเรียน  ปวช.1 ช่างยนต์  จะมีนักเรียน 2 ห้อง  ตรวจสอบรายชื่อได้  <<&l...

อ่านต่อ.. »ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

วิธีการสมัคร   รับสมัครทางออนไลน์  เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม (http://www.nmvc.ac.th)  ตั้งแต่วันนี้   ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม  2564  <&...

อ่านต่อ.. »


new! ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

        ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้มีมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19   เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 1...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  รอบ 2  โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน  2564  เวลา 08.30 - 11.00 น.  ดังรายระเอียดดังนี้ 1. รายละเอีย...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายไพโรจน์  แสนคำ

ทำหน้าที่​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา