ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ทัศนศึกษา 2562

ทัศนศึกษา 2562 วันที่  17  มกราคม  2563 ณ  สวนสัตว์ขอนแก่น

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม  2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   ...

อ่านต่อ.. »


กีฬาภายในต้านยาเสพติด (กุลฤดีเกมส์) 2562

กีฬาภายในต้านยาเสพติด (กุลฤดีเกมส์) ปีการศึกษา  2562

อ่านต่อ.. »


ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


วันเกียรติยศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561

วันเกียรติยศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  7 - 9  มกราคม  2562 ...

อ่านต่อ.. »


สอบ PISA ภาคเรียนที่ 2/2561

การสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯระดับประเทศ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ระดับประเทศ

อ่านต่อ.. »


วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ