ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


สิบเอกนิรันดร์
เล้าเจริญ
01 สิงหาคม 2553
-
03 ธันวาคม 2517
55 หมู่ที่ 3 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
0895694846
-

สิบเอกนิรันดร์ เล้าเจริญ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปุณยวีร์  ประภาสอน

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางณัฐธิดา  สุวรรณเลิศ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุภาพร  พันตาเอก

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ