หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  รอบ 2  โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน  2564  เวลา 08.30 - 11.00 น.  ดังรายระเอียดดังนี้ 1. รายละเอีย...

กำหนดลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563  แล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว  ดังนี้ กำหนด...

ประกาศตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  จัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2563  นักเรียนตรวจสอบรายวิชา และตารางเรียนได้ที่นี่ <<<คลิกดูตารางภาคเรียนฤดูร้อน>>...

ประกาศรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดลงทะเบียน วันที่ 10 - 11  มีนาคม  2564  และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน  วันที่  15  มีนาคม  2564   ...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบที่ 2 กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 9 - 30  มีนาคม  2564  และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ วันที่ 3 เมษายน  2564    <<<<คลิกสมัคร>>>> ...

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2564   เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญและอาชี...

อ่านต่อ.. »

คณะผู้บริหาร และครู นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม นำตัวแทนนักเรียน  นายณรงค์ฤทธิ์  จินดารัตน์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาสถาปัตยกรรม  เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปร...

อ่านต่อ.. »

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ
นักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนักศึกษาปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื...

อ่านต่อ.. »

ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ
การแข่งทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »

สอบตรง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา