หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW! ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม วิธีการสมัคร   รับสมัครทางออนไลน์  เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม (http://www.nmvc.ac.th)  ตั้งแต่วันนี้   ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม  2564  <&...

new! ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564         ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้มีมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19   เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 1...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  รอบ 2  โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน  2564  เวลา 08.30 - 11.00 น.  ดังรายระเอียดดังนี้ 1. รายละเอีย...

กำหนดลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563  แล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว  ดังนี้ กำหนด...

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2564   เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญและอาชี...

อ่านต่อ.. »

คณะผู้บริหาร และครู นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม นำตัวแทนนักเรียน  นายณรงค์ฤทธิ์  จินดารัตน์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาสถาปัตยกรรม  เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปร...

อ่านต่อ.. »

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ
นักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนักศึกษาปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื...

อ่านต่อ.. »

ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ
การแข่งทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »

สอบตรง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา