หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

New! ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสมัครเรียนวิชาทหาร (รด) ประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม http://www.nmvc.ac.th/document/inside ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าเมนูหลัก/เอกสารภายใน แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประกอบด้วย  1. 1.QR code กยศ 2. รายละเอียดเอก...

NEW! ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   <<<<<คลิก>>>>>> สำหรับนักเรียน  ปวช.1 ช่างยนต์  จะมีนักเรียน 2 ห้อง  ตรวจสอบรายชื่อได้  <<&l...

NEW! ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม วิธีการสมัคร   รับสมัครทางออนไลน์  เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม (http://www.nmvc.ac.th)  ตั้งแต่วันนี้   ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม  2564  <&...

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2564   เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญและอาชี...

อ่านต่อ.. »

คณะผู้บริหาร และครู นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม นำตัวแทนนักเรียน  นายณรงค์ฤทธิ์  จินดารัตน์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาสถาปัตยกรรม  เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปร...

อ่านต่อ.. »

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ
นักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนักศึกษาปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาการฝึกประสบการณ์ ของผู้เรียนกับ สถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื...

อ่านต่อ.. »

ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ
การแข่งทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »

สอบตรง


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่น่าสนใจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายณรงค์ จันทะธรรม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา

​รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

ดร.วิทยา ดวงสินธ์

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวการศึกษา